Terug naar de schoolsite!

donderdag 14 april 2016

Rupsje Nooitgenoeg

 ‘Rupsje Nooitgenoeg’

In dit boek leren de kinderen samen 
met de hongerige rups tellen, 
de dagen van de week benoemen, 
vruchten en lekkere dingen herkennen,
 om ten slotte te weten te komen 
hoe een rups een prachtige vlinder wordt.
De kleuters kwamen tot rust tijdens 
het relaxatiemoment ‘de rups’ op rustige sfeermuziek 
en konden ook hun vleugels uitslaan
 tijdens de dansexpressie‘ de vleugeldans’.